14 Mayıs 2016 Cumartesi

Türk Devletlerinde Kut ve Güç

Türk Devletlerinde Kut ve Güç


Tanrı Türk Kağanını "kut" bağışı ile hükmetme ve hükümdarlık , güç ve yetki yani siyasi iktidar sahibi kılıyordu. Türk ırkıda Tanrı'dan aldığı bu siyasi iktidar sayesinde Orta Asya ' da " Doğuda gün doğusuna , güneyde gün ortasına , batıda gün batısına , kuzeyde gece ortasına kadar bütün milletleri kendisine özgü kılıyor ve hepsini düzene sokuyordu. " 

Yani kut sahibi olan Türk Kağanı Orta Asya'da Türkçe konuşan ve Türk kanını taşıyan bütün toplumları bir bayrak , bir devlet altında topluyordu. Tanrı Türk Kağanı'na verdiği "küç" ile onun savaşçı ruhunu artırıyor. Göktürk yazıtlarının ifadesiyle Türk askerlerine kurt , düşmanın askerlerine koyun benzetmesi yapılır.

Öte yandan , Türk hakimiyetine göre Tanrı sadece siyasi iktidarı veren değil aynı zamanda verdiği iktidarı geri alma yetisine de sahiptir. Tanrının bu gücü Türk hükümdarları tarafından bilinir ve buna göre hareket edilirdi , yani Türk hükümdarları her daim başarılı olmak için çabalıyorlardı çünkü inançlarına göre başarısızlık demek ellerindeki tanrı tarafından verilen gücün alınması anlamına geliyordu. Yani Türk hükümdarları ancak o göreve laik olduklarında iş başı yapabilmektedirler. Örneğin büyük Göktürk Kağanı Kupgan'ın oğlu İnel hükümdarlık görev ve sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getiremediği için başarısız sayılmıştır. Bilge ve Köl-tigin kardeşler " kut taplamadı " yani kut ondan memnun olmadı fikriyle İnel Kağanı görevden uzaklaştırarak , yönetime el koymuşlardır. Buradan anlaşıldığı üzere Türkler Tanrı kavramını benimsemiş insanlardır onun kudretine her daim inanmışlardır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorum yapmak kalbe , şekere , tansiyona , baş ağrısına , bel ağrısına ve fıtığa iyi gelir :)